Od dawna szczególnie czasie wyborów trwają w Polsce dyskusji czy potrzebny jest Senat. Ta izba parlamentu ma swoich zagorzałych zwolenników jak i przeciwników. Przeciwnicy uważają, ze ponieważ rząd jest zupełnie od tej Izby niezależny nie ma ona racji bytu i jest niepotrzebna. Czy na pewno? Jakie są kompetencje Senatu? Kompetencje te są trzy ustrojodawcze, prawodawcze i kreacyjno kontrole, jednak mają one zupełnie inny wymiar niż kompetencje Sejmu. Senat wraz z Sejmem bierze udział w ewentualny zmianach wprowadzanych w Konstytucji. Ponadto ma inicjatywę ustawodawczą, uchwala poprawki lub całkowicie odrzuca ustawy przyjęte przez Sejm, wraz z Sejmem wyraża zgodę na ratyfikacje umów międzynarodowych, przyjmuje uchwały w tym własny regulamin. Ponadto Senat bierze udział w powoływaniu prezesa Najwyższej Izby Kontroli i Rzecznika praw Obywatelskich, ma prawo do wyboru części składu Rady Polityki Pieniężnej oraz Krajowej Rady Radiofonii i telewizji oraz bierze udział w ich odwoływaniu. Jak również wyraża zgodę na uchylenie immunitetu senatorskiego.

Polska jest państwem należącym do Unii Europejskiej i ONZ. Od wielu lat boryka się z rosnącym z dnia na dzień zadłużeniem. Problemy dosięgają całego społeczeństwa. Dotyczą one zarówno wysokich podatków jaki służby zdrowia. Jedną z możliwości poprawienia naszego bytu są zbliżające się wielkimi krokami październikowe wybory. Dają nam one możliwość wyboru posłów, którzy w kolejnych latach będą decydować o naszym życiu. Bez względu na to jak bardzo nie lubimy polityki. Powinniśmy choć na chwilę odejść od naszej szarej codzienności i obejrzeć spoty reklamowe w których występują kandydaci różnych ugrupowań politycznych. W ostatnim czasie w telewizji transmitowane są debaty, w których kandydaci wymieniają poglądy na sprawy dotyczące Polski. Niestety zwykle są one jedynie grą polityczną i okazją do krytyki przeciwników. Jednakże, każdy z nas może wejść na stronę internetową, przeczytać programy wyborcze i zadecydować na kogo oddać swój głos. Nie dajmy grać na naszych emocjach, podejmijmy sami decyzję, kto powinien rządzić, a kto należeć do opozycji.

W społeczeństwie każdym, nawet tym niezorganizowanym w narodowość, panują różnego rodzaju normy zachowania, prawa i obyczaje. W tych nierozwiniętych grupkach, odizolowanych plemionach, kary za nieprzestrzeganie zasad są znane i przekazywane z ust do ust z pokolenia na pokolenie. W cywilizowanym kraju o wielomilionowej strukturze zaludnienia konieczne jest wprowadzenie zasad przejrzystych i logicznych tak, jak to tylko możliwe. Tak powstało prawo – kodeks zasad i przepisów postępowania we wszystkich możliwych międzyludzkich sytuacjach. Aby ludzi zmobilizować do ich przestrzegania, państwo musi jednocześnie wprowadzić jasny system kar obowiązujących za złamanie określonych przepisów. W demokratycznych państwach sądzeniem zajmują się niezawisłe sądy a przestępcy skazani wyrokiem muszą odbyć karę odizolowania na dłuższy czas, w trakcie którego poddawani są resocjalizacji w zakładzie karnym.

W dzisiejszych czasach w naszym kraju, jak i na całym świecie mamy mnóstwo fantastycznych mniejszych i większych miast, w których można wspaniale spędzić czas. Nasz kraj posiada mnóstwo fantastycznych miast i miasteczek, w których mieszka duża liczba ludzi. Każde miasto posiada w sobie coś innego, inne atrakcje inne przywileje i obyczaje. Jednak, by miasto miało efektowny charakter, trzeba je odpowiednio zaplanować i zaprojektować. Planem miast i osiedli zajmuje się urbanistyka. Jest to nauka o planowaniu i projekcie miast i osiedli. W dzisiejszych czasach nasze polskie miasta posiadają szereg różnorodnych atrakcji i wspaniałych przywilejów i udogodnień zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów. Dzisiejszy świat daje nam mnóstwo fantastycznych możliwości jeżeli chodzi o plan i projekt takiego miasta czy osiedla. Za pomocą różnych programów komputerowych i dzisiejszej techniki, w bardzo szybki i łatwy sposób można stworzyć taki projekt. jednak praca ta wymaga czasu i dużo poświęcenia. Z pewnością warto o tym pomyśleć. Miasto bowiem ma bardzo duży wpływ na społeczeństwo. Istotne jest, by dobrze czuć się w danym miejscu,. mieście, czy osiedlu. Z pewnością warto wziąć to pod uwagę, przy planie i projekcie miast i osiedli.

Polska jest krajem, który zaczął mieć znaczenie w Europie w roku 966, kiedy to nastąpił chrzest Polski za panowania Mieszka I. Od tej pory granice naszego kraju się zmieniały. Niejednokrotnie nasi przodkowie walczyli o powiększenie, bądź zachowanie własnych granic. Prawie dziesięć stuleci później, państwo polskie na 123 lata straciło swoje granice i było pod zaborami. Obecnie nie jesteśmy zagrożeni żadną wojną, jednakże pomimo, iż nie musimy walczyć możemy zadecydować o losach naszego państwa. Pierwszą okazją mogą być zbliżające się wybory do sejmu i senatu. Od kilku miesięcy w mediach pojawiają się liczne spoty reklamowe, na słupach ogłoszeniowych naklejane są reklamy, przy drodze ustawiane są bilbordy. Nawet otwierając skrzynkę pocztową możemy znaleźć ulotki, reklamujące daną partię i jej kandydata. Nawet jeżeli niespecjalnie interesuje nas polityka, powinniśmy na te kilka tygodnie się nią zainteresować, by nasz głos nie był zmarnowany. Pamiętajmy, że to od nas zależy jak ukształtują się rządy w naszym kraju.